Evvel Temmuz Festivali 2023

Bu festival halkın festivalidir!

7 Temmuz’da başlayan ve Samandağ, Defne, Arsuz ve Serinyol’un 13 mahallesinde toplam 14 gün boyunca gerçekleştirdiğimiz Evvel Temmuz Kültür Sanat Festivali’ni 23 Temmuz’da tamamladık. Bu festival halkın festivalidir, dedik. İstimlaklardan kentimizi yeniden inşa etmeye kadar pek çok konuda paneller yaptık, direnen Dikmece halkının sesini yükselttik, anadilde ağladık, güldük, şarkılar söyledik, ağıtlar yaktık, kayıplarımızı yad ettik. Henüz doğmamışlarımız için mücadele edeceğimize söz verdik.

Fonsuz ve sponsorsuz, dayanışmayla, sanat piyasasının karşısında durarak Halkın Festivali olunabileceğinin sarsılmaz bir örnekliğini hep birlikte ince ince işledik. Önceki seneye kıyasla her ilçede gönüllü sayısının katlanarak artması, gönüllülerin deprem sonrası zorlu koşullarında ortaklaşa yaşarken festivali yaratım sürecinde edindiği tecrübeler, halkın samimi ve yoğun ilgisi ve tüm bunların para ile satın alınamayacak, metalaştırılamayacak bir pratik oluşturması neşe ve umut kaynağımız oldu. Gün sonu değerlendirme toplantılarında düdük halayı ile bunu kutlarken, çemberdeki insan sayısını yüz binlerce kat aşan coşkun duyguları kelimelerle ifade etmek zor.

Bu festival çocuk, genç ve kadınların festivalidir!

Festivalimiz çocuk, gençvekadınların festivalidir, diyerek yola çıkan ilçe festival komiteleri programlarını buna göre hazırladı. 6 Şubat depremleri ile yıkılan kentin toplumsal adalet ilkesiyle yeniden inşasında bu grupların önemli bir yeri olacak. Festivalde bu yeniden inşa sürecinde kültürü, kadın, genç ve çocukların katılımı ile ayağa kaldırmanın zemini olmaya çalıştık.

Cinsiyet, mezhep / inanç, ırk ve sınıf temelli ayrımcılığın baskısını en çok hissedenlerden olduklarından festivalde en çok etkinlik içerik ve süresini çocuklara ayırdık. Drama, origami, güneş baskı, kukla yapımı, masal, mahalle gazetesi, müzik, kil, pantomim, kolektif resim, ritm, oyun atölyeleri, konserler ve tiyatrolara 5-13 yaş aralığında binin üzerinde çocuk katıldı. Gelişimleri için büyük öneme sahip kültür – sanat etkinliklerine erişemeyen çocukların katılımına öncelik verdik. Festivalin parçası olan Her Yer Çocuk, depremin ilk günlerinden beri mahallelerde çocuklarla dayanışma içerisinde olduğundan ilgi ve katılım kolaylıkla sağlanabildi.

Ayrımcılıklardan daha anne karnından itibaren yaşam boyu en çok nasibini alan ve toplumun yarısını oluşturan en kalabalık grup olan kadınlar için tiyatrolar, stand up gösterileri, toplumsal cinsiyet, iyileşme, güçlenme, dayanışma konulu buluşmalar, yeniden inşa sürecinde yerel yönetimlerde kadınların yeri, yerel yönetim politikaları ve kadınların özneleşmesi konulu paneller gerçekleştirdik. Festival ekibinin bir parçası olan Mor Dayanışma depremin ilk gününden beri mahallelerde kadın çadırlarında dayanışmayı ördüğünden, etkinliklere katılım oldukça yüksekti.

Yerel genç sanatçıların da katılımıyla konserler, skeçler, şiir dinletileri, tiyatro oyunları, voleybol ve futbol turnuvaları, Gençlik ve Toplumsal Mücadele, Yeniden İnşada Gençliğin Rolü konulu paneller düzenledik. Örgütlü gençlerin dayanışması sayesinde etkinliklere katılan gençlerin sesleri ve yumrukları yükseldi.

Unutmak yok, affetmek yok, helâlleşmek yok!

Sehra buluşmaları, halk şenlikleri, söyleşiler, şiir dinletileri, drama etkinlikleri, 14 Temmuz’daki Harbiye Şelale Yürüyüşü , Gezi Direnişi ve Ali İsmail Korkmaz Anması, Deprem Yıkım ve Yeniyi İnşa, İstimlaklardaki Son Gelişmeler ve Haklarımız konulu panellerle halkın direnme gücü ve umudunu dürttük, Hatay’ın yeniden kurulma sürecine kültür-sanat alanından sağlam bir tuğla koymuş olduk.

Hep bir ağızdan haykırdık: Ma Rıhna Nehna Hon! Buradayız, Gitmiyoruz! Ve ekledik: Unutmak yok, affetmek yok, helâlleşmek yok! Her sene biraz daha gelişiyor festivalimiz. Gün sonu değerlendirmelerinden edindiklerimizle bu festivali güçlendirmeye, halkın festivalini ve kültürel direnme gücünü desteklemeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Merak edenler evveltemmuz.org web sayfası ve @evveltemmuzksf sosyal medya hesaplarından detaylı bilgi alabilir.